Elektrisch ontharen

Overbeharing

Overbeharing is een verschijnsel dat niet alleen vaak praktische maar ook emotionele problemen met zich meebrengt. Het herhaaldelijk verwijderen van haren door te harsen, scheren of epileren met een pincet leidt slechts tot een tijdelijk resultaat. Elektrisch ontharen is een methode die vrijwel in alle gevallen definitief afrekent met overtollige haargroei.

Soorten

Men kan twee vormen van overbeharing onderscheiden:

Hypertrichose: de haargroei neemt toe op plaatsen waar al enige haargroei bestaat. Deze vorm komt zowel bij mannen als vrouwen voor. De overtollige haargroei wordt vaak zichtbaar in de puberteit. Er ontstaan fijne haartjes in het gezicht. Op de armen neemt het aantal haren toe en ze worden ook langer. Ook de onderbenen en de romp zijn vaak zwaarder behaard.

Hirsutisme: de haargroei neemt toe volgens een mannelijk beharingspatroon. Deze vorm komt alleen voor bij vrouwen. Een vrouw krijgt veel haar op plaatsen waar gewoonlijk alleen donshaar voorkomt, zoals op de bovenlip, wangen, kin, hals, tepels, buik en in de liesstreek.De vormen komen meestal afzonderlijk voor, maar kunnen ook wel eens gecombineerd optreden.

Oorzaken

1 Erfelijke aanleg
2 Storing in het hormonale systeem
3 Medicijngebruik
4 Bepaalde ziektebeelden

Behandeling

Een dun steriel wegwerpnaaldje wordt langs de haarschacht in de huid geschoven, waarna een stroomstootje dat vrijkomt, de haarpapil en de omgeving verschrompelt. Er zijn twee behandelmethodes. Bij diathermie wordt gebruikgemaakt van wisselstroom. De blendmethode is een combinatie van gelijkstroom en wisselstroom. Elektrisch ontharen kan gevoelig zijn. U kunt uw huisarts vragen om een speciale verdovende crème (Emla). De kosten voor het elektrisch ontharen, op medische indicatie in het gezicht, worden gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. De behandelperiode is afhankelijk van de hoeveelheid haren en de tijdsduur van één behandeling. Meestal wordt er gestart met één behandeling per week, vervolgens worden de periodes tussen de behandelingen steeds groter. U dient er rekening mee te houden dat de kans op overtollige haargroei blijft bestaan wanneer de oorzaak gelegen is in de verstoring van het hormonale evenwicht.

Kosten

Een behandeling van één kwartier bedraagt € 25,00.